fbpx

Reitit ja raitit

Rantaraitti on Espoo helmi, mutta vielä kesken. 50 km mittaisesta raitista puuttuu vielä 10 km ja sen palvelujen parantamisessakin riittää työtä. Länsimetron varrelle, kävelyetäisyydelle Rantaraitista tulee muuttamaan Vaasan kaupungin asukasluvun verran uutta väkeä. Kaupunkiin tarvitaan muitakin tasokkaista reittejä ja raitteja, sekä itä-länsi suuntaisia että etelästä pohjoiseen johtavia kulkuväyliä vapaa-ajan virkistäytymisen kävelyyn ja pyöräilyyn.

#reititjaraitit
#rantaraitti
#espoonrantaraitti
#espoonreitti

Kulttuuri tekee kaupungin

Kulttuuri tekee kaupungin. Kaupungin ylläpitämien ammattimaisten taideinstituutioiden, vapaan taidekentän, tapahtumatoiminnan ja taiteen perusopetuksen jatkuvalle, kaupungin väestönkasvua vastaavalle kehittämiselle on taattava vakaa perusta. Taide- ja muiden harrastusten on oltava kaikkien ulottuvilla. Kaupunkikulttuuriin kuuluvat myös julkiset tilat, joiden tulee mahdollistaa spontaanejakin tempauksia, kirpputoreja, omatoimisuutta, jopa mielipiteenilmauksia.

Ilman omaa kulttuuria Espoo olisi vain joukko Helsingin lähiöitä.

#kulttuuritekeekaupungin

Espoontauti

Espoon kapeakatseinen säästöohjelma on asukkaiden näkökulmasta ikävää luettavaa: leikkauksia opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, kirjastoissa, katujen kunnossapidossa, puistojen ylläpidossa ja reittien rakentamisessa.

Säästöohjelma on huono, koska sitä ei ole kirjoitettu asukkaiden näkökulmasta, vaan turvaamaan vanhojen vakiintuneiden ideologisten kustannusten jatkuminen.

#espoontauti
#kaupunkimaksaakahdesti