fbpx

JUHA

Olen tulevaisuusorientoitunut yhdyskuntasuunnittelun, palveluverkkojen ja investointitalouden asiantuntija, Aalto-yliopiston alumni, musiikin ja sauvakävelyn harrastaja ja kulttuurin suurkuluttaja.

Olen ollut espoolainen vuodesta 1964 ja vuosina 1996 – 2019 Espoon kaupungin työntekijä. Asun Haukilahdessa. Olen käynyt kaikki kouluni Espoossa. Olen opiskellut Otaniemessä Teknillisessä korkeakoulussa.

Olen tehnyt työtä arkkitehtina ja tutkijana ennen pitkää palvelusta kunnallishallinnossa, ensin teknisen ja ympäristötoimen työntekijänä kaupungin fyysisen ympäristön rakentajana ja sen jälkeen sivistystoimen esikunnan suunnittelupäällikkönä kaupungin palvelujen kehittäjänä. Olen toiminut rakennuttajana, palveluverkkoselvitysten, -periaatteiden ja -suunnitelmien laatijana, aluekehittämisprojektien johtoryhmissä, tiiviissä yhteistyössä asema- ja yleiskaavoittajien kanssa ja monissa muissa kehittämistehtävissä. Olen tottunut tekemään monialaista ja moniammatillista verkostomaista työtä kaupunkilaisten ja kaupungin kehittämisen hyväksi. Tunnen läheisesti Espoon kasvukipujen mahdollisuudet ja haasteet ja kuntatyöntekijöiden ja -työnantajien arkea.

Vuodesta 2019 alkaen olen ollut ylimmän valtionhallinnon epäpoliittisissa hallinto- ja kehittämistehtävissä.

Olen toiminut ammatillisissa luottamustehtävissä TEK:n, FISE:n ja SAFA:n valiokunnissa, lautakunnissa ja toimikunnissa. Vapaa-ajan luottamustehtäväni liittyvät musiikki- ja festivaaliyhdistysten toiminnan edistämiseen.

Olen saanut esiintyä ensimmäisen kerran julkisesti maamme ensimmäisessä musiikkileikkikoulussa mm. mustavalkoisessa televisiossa ja Linnanmäen lavalla. Olen toiminut 28 vuoden ajan espoolaisten kuoroyhdistysten hallitusten puheenjohtajana. 1990-luvun lamavuosina toimin osa-aikaisena tapahtumatuottajana ja musiikin järjestötehtävissä. Opiskeluvuosinani sain lavastaa näytelmäproduktion ja toimin nuorena aikuisena myös vapaana kulttuuritoimittajana mm. Länsiväylä-lehdelle. Kuntatyöntekijän vuosinani olin valmistelemassa mm. Näyttelykeskus WeeGeen ja Espoon edistyksellisten kauppakeskuskirjastojen uusia ratkaisuja.

Luottamus omiin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin, viranomaisiin ja kokemus demokratian toimivuudesta ovat yhteiskunnan vakaan kehityksen peruspilareita. Päätöksenteon ja julkisen hallinnon tulee työskennellä sen eteen, että kaupunkilaiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Päätöksenteon valmistelun avoimuudessa näen vielä paljon parantamisen mahdollisuuksia.

Pienessä maassa ei kannata tuhlata voimavaroja. Paras kilpailukykymme syntyy verkostomaisissa rakenteissa, osaamisemme ja ymmärryksemme jakaen, luottavassa yhteistyössä yrittäjien ja yritysten, oppilaitosten, tutkimuksen ja julkishallinnon kesken. Espoossa on tälle kaikelle erinomaiset edellytykset, mutta myös vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Espoossa tulee rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista kaupunkia.

Työhistoriani 

Valtioneuvoston kanslia, rakennusneuvos, Yksikön päällikkö 2019 –

Espoon kaupunki, Sivistystoimen esikunta, Tilat ja alueet -yksikön päällikkö 2013 – 2019

Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi, Tilakeskus-liikelaitos, hankepäällikkö 2009 – 2012
Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi, Tekninen keskus, rakennuttaja-arkkitehti 1998 – 2008
Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi, Työnsuunnittelija 1996 – 1998

Teknillinen korkeakoulu, Rakennetun ympäristön tutkimusinstituutti RYT, Tutkija 1993 – 1994

Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry – Finlands Körledarförening rf, Osa-aikainen toiminnanjohtaja 1993 – 1995

Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen, Arkkitehti 1990 – 1992

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Ky, Arkkitehti 1982 – 1989

Poliittiset luottamustoimeni

Espoon Vihreät ry, hallituksen jäsen 2022 – , Strategiatyöryhmän puheenjohtaja 2023

Tapiolan seudun Vihreät ry, hallituksen jäsen 2021 –, Varapuheenjohtaja 2022 –

Kaupunkisuunnittelulautakunta, Varajäsen toimikaudella 2021 – 2025

Ympäristö- ja rakennuslautakunta, Varajäsen toimikaudella 2021 – 2025

Haukilahden-Westendin kansallisseura ry, Hallituksen jäsen 2018 – 2020

Muita luottamustoimiani

Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Valtion valiokunnan jäsen 2021 – 2023 ja 2024 – 2026

Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry, Työelämän arkkitehtiraati TAR johtokunnan jäsen 2019 –

FISE Oy, Rakennuttajien pätevyyslautakunnan jäsen 2014 – 2019

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry SAFA, Hallituksen jäsen 2024

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry SAFA, Arkkitehtuuripoliittisen jaoksen jäsen 2024, Yhdyskuntasuunnnittelun toimikunnan jäsen 2024

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry SAFA, Virka-ja toimiarkkitehdit VATA-SAFA hallituksen jäsen 2023 –, varapuheenjohtaja 2024

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry SAFA, Ammattiasioiden toimikunnan jäsen 2015 – 2021

Otahalli Oy, Hallituksen jäsen 2013 – 2016

Finland Festivals ry, Hallituksen varajäsen 2011 – 2016

Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry – Musikfestivalförening i Esbo rf, Perustajajäsen 2001, Hallituksen varapuheenjohtaja 2009 –

Tapiolan Kamarikuoro ry, Hallituksen puheenjohtaja 1988 – 2008

Espoon Nuorisokuoro Candomino ry, Hallituksen puheenjohtaja 1979 – 1986